Privacyverklaring

Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Snw-architecten.be kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Snw-architecten.be, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Snw-architecten.be verstrekt. Snw-architecten.be kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Bericht

 

WAAROM SNW-ARCHITECTEN.be GEGEVENS NODIG HEEFT

Snw-architecten.be verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen contacteren om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.
Daarnaast kan Snw-architecten.be uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

 

HOE LANG Snw-architecten.be GEGEVENS BEWAART

Snw-architecten.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Snw-architecten.be verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GOOGLE ANALYTICS

Snw-architecten.be maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Snw-architecten.be te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Snw-architecten.be heeft hier geen invloed op.

Snw-architecten.be heeft Google geen toestemming gegeven om via Snw-architecten.be verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

COOKIE’S

Snw-architecten.be gebruikt eigen, functionele cookies. Daarnaast zijn er cookies van andere partijen, waaronder Google Analytics en sociale media.

Een overzicht van de cookies:

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@snw-architecten.be, met een bewijs van uw identiteit. Snw-architecten.be zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Snw-architecten.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Snw-architecten.be maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Snw-architecten.be verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Snw-architecten.be op via info@snw-architecten.be.  www.snw-architecten.be is een website van S&W architecten.

S&W architecten is als volgt te bereiken:

Adres: Keizerstraat 56, 2800 Mechelen, België
Telefoon: 015 21 65 30
E-mailadres: info@snw-architecten.be

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: BE 0465.865.759
BTW-nummer: BTW BE 0465.865.759