Pijlers/visie

Persoonlijk project

Bij S & W architecten vormt communicatie tussen architect en bouwheer in elke fase van het bouwproces de basis voor een goede samenwerking. Direct contact en permanent overleg tussen alle bouwpartners (architect, bouwheer, vakmensen, veiligheidscoördinator, energiedeskundige, …) zorgen voor een vlot verloop vanaf het eerste voorontwerp tot de oplevering.

Deze communicatie vertaalt zich in een haalbaar, duurzaam, creatief en rationeel project en dit binnen een duidelijk afgebakend budget.

Elk project, elk ontwerp is uniek en weerspiegelt de persoonlijkheid en levensstijl van de bouwheer. Wij pinnen ons dan ook niet vast op een bepaalde bouwstijl maar vertrekken vanuit de dialoog met de bouwheer telkens met een blanco blad. Onze belangrijkste prioriteiten zijn dan ook jouw wensen en verwachtingen, jouw budget en jouw planning.

 

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen en wonen betekent vooruit kijken naar de toekomst.
Van bij de aanvang van de bouwplannen bekijken we samen hoe je zo comfortabel, milieubewust en energiezuinig mogelijk kan bouwen en wonen, vandaag, maar ook in de toekomst. Hierbij houden we uiteraard rekening met jouw persoonlijke budgettaire mogelijkheden. De energiedeskundige maakt deel uit van ons team. Dit maakt het mogelijk om van bij het eerste ontwerp optimaal rekening te houden met de isolatiewaarden en energiezuinigheid van jouw bouwproject. Het is volgens ons essentieel om van bij aanvang maximaal te investeren in die aspecten van het gebouw die je nadien niet meer kan aanpassen. Dit vertaalt zich in een geïntegreerd ontwerp waarbij de opbouw van het gebouw, de gebouwschil, zo duurzaam en energiezuinig mogelijk wordt uitgewerkt, steeds met het beschikbare budget in het achterhoofd. Afhankelijk van je persoonlijke wensen en budget kan dan een optimalisatie gebeuren, richting BEN (bijna energie neutraal) woning of zelfs passiefwoning. Onze energiedeskundige bekijkt met jou alle mogelijkheden qua optimalisatie van: de gebouwschil, de ventilatie, de verwarmingstechnieken, hernieuwbare energietechnieken (zonnepanelen, warmtepompen,…). Duurzaam bouwen is meer dan energiezuinigheid en gebruik van duurzame materialen. Duurzaam bouwen is een investering in een comfortabel, milieuvriendelijke en ecologisch verantwoorde, gezonde toekomst.

 

Budgetbeheersing

Van bij de eerste gesprekken, reeds in de eerste fase van het bouwproces, wordt er rekening gehouden met het individuele budget van de bouwheer.

Zodra er een voorontwerp is waar jij, als bouwheer, je goed bij voelt, wordt dit ontwerp getoetst, via een gedetailleerde raming, aan de te verwachten kosten. De nodige bijsturingen kunnen dan alsnog gebeuren in functie van jouw budget.

Op basis van de raming wordt er een forfaitaire prijs afgesproken voor het ereloon van de architect en dit wordt in een architectuurovereenkomst vastgelegd. Zo is het voor alle partijen duidelijk wat er mag verwacht worden en kom jij, als bouwheer, niet voor verrassingen te staan.

Indien we ook op dit vlak gaan samenwerken, wordt er tevens voor de veiligheidscoördinatie en de epb-verslaggeving een overeenkomst opgesteld met een vaste prijs.

In samenspraak tussen architect en bouwheer worden de aanbesteding- en uitvoeringdossiers opgesteld. Wij zorgen er samen met jou voor dat, door de juiste keuze van materialen en van bouwpartners, het budget niet wordt overschreden.

Tijdens de uitvoering van de werken volgen wij de werf nauwgezet op en zorgen er opnieuw voor dat niet alleen de kwaliteit van het werk maar ook het budget nauwlettend in het oog wordt gehouden. Onze jarenlange ervaring en doorgedreven kennis van het bouwproces staan hiervoor garant.

Duurzaamheid en budgetbeheersing zijn volgens ons nauw verweven. In onderling overleg bekijken wij dan ook steeds wat de optimale mogelijkheden zijn op het vlak van duurzaamheid en energiezuinigheid binnen het kader van jouw persoonlijk budget.

 

Totaal concept

S & W architecten staat in voor de volledige uitwerking en realisatie van jouw kleine of grote bouwproject.

Zowel de architect, de energiedeskundige als de veiligheidsingenieur maken deel uit van ons team. We verzorgen voor jou dus niet alleen de architectuur maar desgewenst ook de energiestudie en de veiligheidscoördinatie. Kortom, je hoeft je nergens zorgen over te maken, alles wordt door ons gecoördineerd en geïntegreerd zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de uitvoeringsfase.

Als architecten zorgen wij voor een haalbaar, duurzaam, creatief en rationeel project en dit binnen een duidelijk afgebakend budget.

Over de meerwaarde van de energiedeskundige kan u meer lezen onder ‘duurzaamheid’.

Aangezien ons kantoor beschikt over een veiligheidscoördinator kan ook de wettelijke verplichte veiligheidscoördinatie mee in uw project ingesloten worden. Van in het begin wordt dan het ontwerp mee geëvalueerd door de veiligheidscoördinator. Bij het opstellen van de lastenboeken,  in de contracten met de aannemers, tijdens de uitvoering van de werken wordt telkens door ons voldaan aan de wettelijke verplichtingen i.v.m. de veiligheidscoördinatie zonder dat jij daarvoor met iemand extra hoeft te communiceren. Eens het bouwwerk is afgerond wordt door onze veiligheidscoördinator het wettelijk verplichte postinterventiedossier opgesteld.

Daarnaast werken wij, indien jouw project daarom vraagt, nauw samen met diverse gespecialiseerde studiebureaus: grondonderzoek, stabiliteitstudie, omgevingsaanleg, interieurvormgeving,…